Breadcrumb

 1. Onze visie
 2. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

Ethiek

We onderzoeken voortdurend de medische behoeften van patiënten en ontwikkelen onze producten op basis van deze gegevens. We baseren ons op de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap en de nieuwste inzichten uit onderzoek en bouwen daarnaast vertrouwensrelaties met plaatselijke gemeenschappen op om volledig op de hoogte blijven van de heersende behoeften op het gebied van de oogheelkunde aldaar. We werken hard om ervoor te zorgen dat een stabiele voorraad behandelingen beschikbaar is, zodat aan de behoeften van patiënten kan worden voldaan.

We respecteren de mensenrechten in al onze ondernemingsactiviteiten en streven ernaar een bijdrage te leveren aan een maatschappij zonder vooroordelen. Via ons lidmaatschap bij United Nations Global Compact (UNCG) koesteren we de tien basisprincipes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. Dit betekent dat we onze werknemers de beste mogelijkheden bieden om zich te blijven ontplooien en we hen een veilige en aangename werkomgeving bieden. In de samenwerking met onze zakenpartners streven we ernaar eerlijk te handelen en hierbij de hoogste professionele normen te hanteren en stellen we als doel gevallen van niet-naleving tot een minimum te beperken.

Milieubescherming vinden we belangrijk. We beperken onze impact op het milieu door maatregelen te nemen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan, ons gebruik van chemicaliën aan banden te leggen, afval te verminderen en ons voor het behoud van biodiversiteit in te zetten.

Donaties en zakelijke giften

Wereldwijd steunen we: 

 • het "teaching the teachers"-werk van de International Council of Ophthalmology" (ICO) voor de scholing van oogheelkundigen in ontwikkelingslanden
 • de Glaucoma Research Foundation, de European Glaucoma Society en de oogstichting (Stiftung Auge) van de Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (diverse programma's ter verbetering van de gezondheid van patiënten)
 • organisaties als Helen Keller International, die zich in ontwikkelingslanden op de verbetering van de oogzorg en het tegengaan van blindheid richten
 • Help International, een in Guatemala werkzame medische non-profitorganisatie voor medische hulp
 • onderzoeksinstellingen, zoals universiteiten, academische genootschappen, gespecialiseerde onderzoeksgroepen en organisaties zonder winstoogmerk, waaronder de Glaucoma Research Society
 • hoornvliestransplantatieprogramma's
 • programma's voor de opleiding van geleidehonden
 • activiteitengroepen ter ondersteuning van blinden en slechtzienden
 • sportprogramma's voor blinden en slechtzienden, zoals samenwerkingsverbanden met de NPO Japan Blind Football Association en de Blind Tennis Association in Polen
 • bewustmakingsactiviteiten voor een vroegtijdige opsporing van glaucoom door de World Glaucoma Association en de World Glaucoma Patients Association
 • hulp bij calamiteiten in gemeenschappen, met inbegrip van aardbevingsslachtoffers in Italië
 • ondersteuning voor OneDollarGlasses in 2018 met ons 10.000 uur durende vrijwilligersprogramma