Breadcrumb

  1. Onze visie
  2. Over Santen
  3. Oogheelkunde is onze enige focus

Oogheelkunde is onze enige focus

Al meer dan 130 jaar koesteren we onze diepgaande kennis op het gebied van de gezondheid van ogen. Al onze onderzoeks-, productie- en marketingactiviteiten leggen zich toe op dit specifieke vakgebied. We gebruiken onze expertise bij het vernieuwen en doorontwikkelen van behandelingen. Daarnaast reageren we op bestaande en opkomende patiëntbehoeften.

We laten ons niet naar andere gebieden van farmaceutische ontwikkeling afleiden. Oogheelkunde biedt ons een mooie kans om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. We nemen de weloverwogen beslissing om geen activiteiten in andere vakgebieden te ondernemen, omdat we onze sterke focus op oculaire gezondheid en behandelmogelijkheden op de lange termijn niet willen ondermijnen.

Dankzij onze specialistische focus kunnen patiënten en zorgverleners erop vertrouwen dat we oogheelkundige behandelingen verstrekken die aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen.

Het oog in goede gezondheid: onze ambitie

Het gezichtsvermogen behoort tot onze belangrijkste zintuigen. Van het zicht zijn we, meer dan andere zintuigen, afhankelijk om ons voort te bewegen en te reageren op de wereld om ons heen. Zelfs matige visuele problemen kunnen iemands kwaliteit van leven beïnvloeden en de productiviteit, mobiliteit en onafhankelijkheid aanzienlijk verminderen. We zijn er trots op en voelen ons bevoorrecht dat we onze inspanningen volledig op het gezichtsvermogen en de gezondheid van de ogen kunnen richten.

Daarom hanteren we een strategie waarbij we de patiënt als uitgangspunt nemen: We zoeken naar mogelijkheden en spelen in op de vraag naar behandelingen en producten die het gezichtsvermogen verbeteren en de gezondheid van de ogen bevorderen, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt of behouden blijft. De kans om het leven van patiënten positief te beïnvloeden door de gezondheid van de ogen te verbeteren is groot: Naar schatting 285 miljoen mensen ter wereld (4% van de wereldbevolking) hebben last van oogheelkundige aandoeningen.1

Bovendien zijn er nog steeds landen en gebieden in de wereld waar oogheelkundige behandelingen niet gemakkelijk toegankelijk zijn en waar op medisch gebied onvervulde behoeften bestaan. We vinden dat Santen het vermogen heeft en de verantwoordelijkheid draagt om hierop, voor patiënten en hun naasten, een antwoord te bieden.


Referenties

  1. United Nations World Population Prospects: 2015